Göktürk uydusu uzaya gönderildi ve herkes uydunun kilosuyla kaç piksel fotoğraf çektiğine takıldı kaldı. Oysa uydunun çok daha önemli bir özelliği vardı ki gazeteler donanımla uğraşmaktan bu noktayı atladılar.

Göktürk uydusu içinde TÜBİTAK bünyesinde hayata geçirilmiş bir milli kripto barındırıyordu. Milli kripto ne demek? Uydu, merkezle bilgi alışverişi gerçekleştirirken arada dolaşan bilginin başkaları tarafından görülmemesi için şifrelenmesi demek. Aslında uydunun gözlem uydusu olmasını sağlayan en önemli özellik de bu.

Çünkü bu bilgi şifrelenmezse elini kolunu sallayan her istihbarat örgütü bizim gönderdiğimiz uydunun resimlerile beslenir. Bu uyduyla beslenmesini de bir kenara bırakın, bizim nereyi görüntülediğimizi izleyerek bizim atacağımız bir sonraki adım için bizim hakkımızda bilgi sahibi olur.

Günümüz ilerleyen teknolojileri göz önünde bulundurulduğunda bir uydunun gönderimlerini alabilmek için NASA olmak gerekmediğini herkes tahmin ediyordur.

Uydunun donanımı için attığımız sevinç çağlıklarının daha fazlasını bu kripto sistemi için atmamız gerekiyordu. Atamadık. Yanlış yaptık.