Yahoo’da olay: Başkan CEO’yu savundu yatırımcı dövdü

Yahoo’nun Yönetim Kurulu Başkanı Roy Bostock, şirketin Perşembe günkü yıllık yatırımcılar toplantısında CEO Carol Bartz’ın koltuğundan ayrılma konusundaki spekülasyonlara son verdi. Bostock, Bartz’ın yönetimi konusundaki başarılarından söz eden açılış konuşmasından sonra toplantı mutsuz bir yatırımcının CEO hakkındaki eleştirileriyle devam etti. Kendisini Yahoo hisseleri sahibi ve şirketin milyon dolarlık fonlarını tavsiye eden biri olarak tanıtan yatırımcının kimliği toplantının gazetecilere kapalı gerçekleştirmesinden dolayı açıklanmadı.

Yatırımcı olumsuz eleştirileri süresince Bartz’ı, yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlarken, CEO’nun görev süresi dolduğunda yollanması gerektiğini savundu. Yatırımcı aynı zamanda Yahoo yönetiminin, şirketin hisselerini bölerek ya da satarak hisse değerlerini artırma yönündeki atılımlarını dramatik olarak tanımlarken, şirket için ‘acil durum’ çağrısında bulunulması gerektiğini belirtti. Bartz’ın, yönetimin başında bulunduğu 2,5 yıl boyunca fiyat hedeflerinin hiçbirini tutturamıyor. Ne var ki, Bartz’ın stratejisi şirketin karlılığını artıramasa da gider kısıtlamasındaki başarısından ötürü şirkete kazanç sağlıyor.

Hakkındaki eleştirilere teşekkür ettikten sonra şirketin operasyonlarında ve müşterilere daha çok hizmet sunulması konusundaki başarılarından söz eden Bartz, şirketlerin bireyler istedi diye geri adım atmayacağını söyledi.

Yahoo’nun ön plana çıkardığı sürpriz bir hareketle, Çin’in umut vaad eden internet şirketlerinden Alibaba Grup’un %43’lük hisse alımının, Yahoo hisselerindeki düşüşünü etkileyen duruma ilişkin hareketin, geçen aya kadar hisselerin eşik değerlerin üzerinde seyretmesini sağlayacağı bekleniyordu. Alibaba Grup şirketlerinden Alipay’in sözkonusu yatırımı, Yahoo’nun zararını karşılamayacağı anlaşıldığında yatırım göründüğünden daha düşük bir değer olarak gözlendi.

Alipay’in hisselerinin devri Yahoo hisselerinde %20’lik bir kayba neden oldu. Bartz, Alipay’in kaybına rağmen çeşitli görüşmeler ve anlaşmalarla Yahoo’nun destekleneceğini belirtti.

Bartz, Yahoo’nun Hulu’yu satın alması konusundaki asılsız haberlere değinmedi. Sözkonusu yatırımcı, olası bir satın almanın Hulu’nun şu andaki CEO’sunun Bartz’ın yerine geçmesi durumunda gerçekleşmesi gerektiğini savundu.

Bostock, 3 yıl önce Yahoo’nun yönetim kurulu başkanlığına yeni geldiği dönemde, Yahoo’nun 47,5 milyon dolara Microsoft’a satılması konusundaki fırsatı kaçırmakla ilgili olarak benzer şekilde eleştirilmişti.

Tüm bunlara rağmen, yatırımcıların %80’i Bostock ve Bartz’ın tekrar yönetime seçilmesi konusunda olumlu düşünüyor. Microsoft fırsatından sonra ise yatırımcıların %60’ı Bostock’un yönetimde kalması yönünde görüş bildirmişti.