Optivo Turkiye Partneri-Metrics34 Yönetim Kurulu Baskani_Levent Karacam1. Bir elektrik posta gönderimi yapan şirket kullanıcıdan aldığı izin için birden fazla sayıda şirketin tanıtım postalarını gönderebilir mi?

Hizmet sağlayıcıların, diğer bir deyişle, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan tüzel kişilerin, alıcılardan iletişim için gerekli izinleri alırken, bu izinleri hangi amaçla aldıklarını açıkça belirtmeleri gerekiyor. Sipariş onayı ve teslimat bilgileri gibi paylaşımlar için izin alınması gerekmiyor.

Alıcılardan paylaşım izni açık ve net olarak bu şekilde alınmış ise ve iletide de bunu açıkça belirtiyorsa, gönderebilir, kanunen hiçbir sakıncası bulunmamaktadır.

Yeni Kanunda, “ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır“ maddesi de mevcut.

“Kampanyalarımız ve iş ortaklarımızın size özel tekliflerini…”

2. Elektronik posta gönderimi yapanlara düşen yükümlülükler nelerdir?

Öncelikle, yapılacak paylaşımla ilgili olarak alıcıdan net bir onay alınması gerekiyor.

Sonrasında, e-posta ile yapılan paylaşımların gönderim adresinin, gönderici adının ve içeriğinin konusunun net olarak belli olması ve tabii ki içeriğinin de konusuyla ilgili olması gerekiyor. Bunlara ek olarak, iletinin içinde, gönderim yapan firmanın iletişim bilgilerinin yer alması ve alıcıların diledikleri zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin iletileri kolayca reddedebilecekleri bir bağlantının da sunulması bir kanuni zorunluluk.

Alıcının ret hakkını kullanması durumunda da, gönderim yapan firmanın o alıcıya reklam iletişimini, sorgulamadan derhal durdurması gerekiyor.

3. Kullanıcılar istemediği elektronik posta alımında hangi mekanizmaları kullanarak şikayet edebilecek?

6563 sayılı kanunun yönetmelikleri henüz net değil ama resmi merci olarak Gümrük ve Ticaret bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na şikayetler yönlendirilebilir.

4. Kullanıcıların bu sisteme kendi isteğiyle üye olduğunun söylenmesi durumunda gönderici şirket ne kadar zaman içinde bunu kanıtlamak zorunda olacak?

Kanuni tebligat ve cevap verme sürelerinin geçerli olduğunu düşünüyorum. Buradaki diğer hassas nokta ise, şikayet aşamasında gönderimler birden fazla aynı statüdeki alıcıya yapılmaya devam edilirse, cezai tutar 10 kat fazlasına yani 150.000 TL’ye kadar yükselebiliyor.

5. Gönderim yapan şirketler nasıl bir metinle kullanıcılardan onay almak zorunda?

Hangi konuda ve ne tür paylaşımlar yapacaklarını net olarak onay talep mesajında belirtmeleri gerekiyor.

Ömeğin:

“Size yeni ürünlerimiz ve size özel tekliflerimizi iletebilmemiz için onayınızı rica ediyoruz.

Lütfen onaylamak için tıklayınız.“

gibi bir mesaj kullanılabilir.

Bu mesajın da normal şartlarda bir “havuç” içermemesi gerekiyor. Verilmek istenen havuç, CRM etkisini artırmak amaçlı, onay sonrasında ayrı bir mesaj ile alıcıya iletilebilir.

6. Sistemden çıkılmak istendiğinde ne kadar zamanda bu istek yerine getirilmeli? Bir zaman sınırı var mı?

Alıcının reklam paylaşımlarından çıkmayı talep etmesi durumunda, bu işlemin kanunen 3 gün içinde gerçekleşmiş olması gerekiyor ama modern e-posta otomasyon yazılımları bu talebi anında gerçekleştirip, o alıca bir mesaj daha gitmemesini sağlayabiliyor.