Bilgi Toplumu Stratejisi’ne göre bu sene mobil artmayacak!

tbmmTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren 2014 yılı bütçe programında, ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, önümüzdeki dönem için politika, strateji ve uygulamaların belirleneceği yeni Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlanarak hayata geçirileceği bildirildi. İşte stratejiden TKNLJ stilinde küçük notlar: (İçinden bazı biz şöyle yapacağız böyle olacağız gibi benim de söyleyebileceğim basitlikteki maddeleri çıkardım, okuması kolay olsun diye önemlilerini sizinle paylaşıyorum)

  • Devletin düzenleyici rolü etkinleştirilmesi, yapılan düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması, alternatif altyapı ve hizmetlerin devreye girmesi, pazarın potansiyel gelişimi ve bilgi toplumu hizmetlerinin yaygınlaşmasını etkileyen sorunlara yönelik çözümlerin geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütülecek.
  • Kullanıcılara yüksek hızlarda genişbant erişim hizmeti sunulmasına imkan veren fiber optik şebeke alt yapılarının yaygınlaştırılması ve kurulumunun kolaylaştırılmasına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi çalışmalarına devam edilecek. (Belediye seçimleri yüzünden hiçbir belediyenin fiber kablo çekimine izin vermemesinin önüne geçilecek sözü mü bu?)
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerine (BİT) yönelik Ar-Ge, yenilik ve ihracat teşviklerinin, belirlenecek öncelikli alanlarda, odaklı ve etkileri ölçülebilir bir yapıda uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. (Girişimcilerin bir türlü ulaşamadıkları teşviklere ulaşabileceklerinin sözü olarak mı alalım bunu)
  • Mobil oyun ve uygulamalarda Türkiye’de var olacak FATİH Projesi başta olmak üzere, kamu projelerindeki BİT ürün ve hizmet alım süreçleri, yerli katma değerin artırılmasını ve KOBİ’lerin gelişimini gözeten bir anlayışla düzenlenecek.
  • Sayısal içeriğin gelişmesi ve ticarileşmesi amacıyla, başta oyun olmak üzere mobil uygulama, yazılım ve bilgi teknolojileri hizmetlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. (Bu desteklerin ne olacağını hepimiz merak ediyoruz. Devlet televizyonyarında oyunla ilgili programlar çocuklara zarar verir bahanesiyle engellenirken bunu devlet olarak nasıl geliştireceğiz bunu görmek isteriz)
  • İnternetteki Türkçe içeriğin nicelik ve niteliği artırılacak İnternetteki Türkçe içeriğin nicelik ve nitelik açısından gelişmesi ve erişilebilir olmasına yönelik faaliyetler sürdürülecek.
  • KOBİ’lerin bulut bilişim teknolojilerinden yararlanabilmesi için hizmet sağlayıcılarıma hizmeti alanlar arasında aracılık faaliyetlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Yüksek katma değerli internet girişimlerinin ortaya çıkması ve gelişimi de desteklenecek.
  • Analog ve sayısal karasal yayınlar paralel olarak sürdürülecek ve analog karasal yayınlar en geç 2015 yılında sonlandırılacak.
  • 2014 yılında elektronik haberleşme pazarı 18,2 ve bilgi teknolojileri pazarları 12 milyar dolara çıkacak.
  • Mobil telefon abone yoğunluğunun da yüzde 90, genişbant abone yoğunluğunun ise yüzde 45 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. (Haziran ayı rakamlarına göre mobil penetrasyonu zaten 89,9 yani devletimiz bu sene mobil şebekelerde artış olmayacağını öngörüyor olmalı)