Dünyanın tüm Evrensel Hizmet Fonları Türkiye’ye geldi

ITU üyesi Intel, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu destegi ile İstanbul’da dünyada internet ve genişbantın yaygınlaşmasında ve teknoloji tabanlı eğitim alanında Evrensel Hizmet Fonları’nın (USF) kullanımı konusunda uluslararası bir etkinlik düzenledi. Küresel Genişbant Liderleri ve USF Forum adlı Etkinlikte; Asya, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika’nın 19 ülkesinden önemli liderler,bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu bakanlıklar, regülasyon kuruluşları ve Evrensel Hizmet Fonları’nın (Universal Services Fund) önemli isimleri bir araya gelerek bu konudaki çalışmalarını paylaşma olanağı buldular.

Evrensel Hizmet Fonları, gelişmekte olan ülkelerin genişbant ve bilgi toplumuna geçiş süreçlerinde önemli rol oynuyor. Başlangıçta temel telefon ekipman ve hizmetlerinin her yerde dağıtımını sağlamak için oluşturulmuş olan bu fonlar, günümüzde birçok ülkede teknoloji tabanlı eğitim programlarına yapılan yatırımlara destek için de kullanılıyor.

Dünya çapında düzenlenen USF Liderler Forumları’nın devamı niteliğindeki bu etkinlikte hükümetler, farklı ülkelerin çalışmalarını dinleyerek kendi ülkelerinde kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımı konularında Evrensel Hizmet Fonu’na nasıl katkıda bulunabilecekleri ve bu fonları ülkelerinde teknoloji tabanlı eğitim dönüşümü için nasıl kullanabilecekleri hakkında fikir sahibi olma fırsatı buldular. Etkinlikte, teknoloji ve genişbantın eğitim sistemlerinin dönüşümündeki rolü ve önemi ile teknolojiler ve regülasyonlar konusunda yaşanan sıkıntılar da tartışıldı.Intel World Ahead Programı Başkan Yardımcısı John Davies, toplantının açılış konuşmasında genişbantın yaygınlaşması için dünya çapında gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi, Intel’in her yıl dünya çapında 80’in üzerinde ülkede ülkelerin dönüşüme yönelik çeşitli proje ve çalışmalar gerçekleştirdiğini anlattı.

Hindistan, Nijerya, Portekiz, Vietnam ve Fas gibi ülkelerde teknoloji ve genişbantın eğitim ve kırsal alandaki vatandaşların yaşamlarını değiştirmesine yönelik yapılan projelerden örnekler paylaşan Davies, böylece ülkelerde yaşanan dönüşümün yanı sıra yeni istihdam olanaklarının da ortaya çıktığına dikkat çekti. Günümüzde birçok devletin, ülkelerinde yaşanan dönüşüm süreçlerinde Evrensel Hizmet Fonları’ndan yararlandıklarını anlatan Davies, dünyada yaşanan büyük değişim sürecinde Evrensel Hizmet Fonları’nın ülke hedeflerini değiştirmekte önemli bir kaynak ve stratejik yatırım olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Hindistan’da 2.6 bilyon insanın Evrensel Hizmet Fonları sayesinde genişbantla internete bağlandığını anlatan Davies, Türkiye’nin Fatih Projesi’nden de örnek vererek Evrensel Hizmet Fonları’ndan da yararlanılan bu projenin dünyadaki önemli örneklerden biri olduğunu belirtti.

Toplantıda söz alan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Genel Sekreteri ve Genişbant Komisyonu Başkan Yardımcısı Dr. Hamadoun Toure, günümüzde 7 milyar olan dünya nüfusunun 6 milyarının mobil cihaza bağlı olduğunu söyledi. 2005 yılında henüz kurulmamış olan Facebook’un bugün 800 milyon kullanıcısı olduğunu söyleyen Toure, “Facebook bir ülke olsaydı bugün dünyanın 3. büyük ülkesi olurdu” dedi. Buna rağmen tüm dünya nüfusunun 3’te 1’inin hala internete bağlı olmadığına dikkat çeken Toure internetle birlikte ülkelerin önünde çok büyük fırsatlar olduğuna dikkat çekti.

Eğitim de dahil tüm sektörlere giren bilgi ve iletişim teknolojilerinin ilerleme ve hızlanmaya imkan tanıdığını kaydeden Toure, genişbantın genç işsizliğinin de çözümlerinden biri olduğunu vurguladı. Vietnam,Gana ve Kenya gibi ülkelerde genişbant sayesinde büyük değişimler yaşandığını anlatan ITU Genel Sekreteri, doğru bir hukuki düzenleyici çerçevenin ve altyapının geliştirilmesi için daha fazla çalışmanın şart olduğunu ifade etti. Toure günümüzde birçok ülkenin yararlandığı Evrensel Hizmet Fonları’nın altyapı ve içerik sağlanması için önemli rolü olduğunu kaydetti.

Toplantıya katılan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurulu Başkanı Tayfun Acarer de, bilgi ve iletişim teknolojilerinin artık bir sektör olmaktan çıkıp bir yaşam biçimine dönüştüğünü, lokomotif sektör olarak birçok farklı sektöre girdiğini söyledi.Türkiye’nin 2011 yılında yüzde 13 büyüme hızı ile dünyada Çin’den sonra en hızlı gelişen ülke olduğunu hatırlatan Acarer, Türkiye’nin öncelikli konularından olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin bunda rolünün büyük olduğunu kaydetti. Bu yıl Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda verilen verilere göre Türkiye’nin dünyada 1 milyondan fazla haneye 1 Gigabit internet sağlayan 4 ülkeden biri olduğunu ifade etti. Genişbantın ülke sathına yayılması gerektiğini de vurgulayan Acarer, artan veri trafiğini karşılayabilmek için altyapının geliştirilmesininin devletlerin önceliği olması gerektiğini ifade etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve İletişim Bakanlığı Müsteşarı Habib Soluk da günümüzde bilgi teknolojilerinin herkesin hayatını değiştirdiğini,ülkelerin refah düzeyleri ölçülürken kişi başına düşen milli gelirin yanı sıra sayısal uçurum gibi konuların da önemli bir kriter olduğunu belirtti. “Bilgi herkes için çok önemli. Bilgi internetle artık ayağımıza geliyor. Bilgiye erişim kimse için lüks olmamalı”diyen Soluk, bir kısmı Evrensel Hizmet Fonları’ndan yararlanılarak hayata geçirilen Fatih Projesi’nin eğitimde hem fırsat eşitliği sunduğunu hem de kaliteyi yükselttiğini ifade etti. Soluk, 2023’te Ar-Ge harcamalarına ayrılan payın yüzde 3’e çıkarıldığını, bunun da yarısının bilgi teknolojilerine ayrıldığını ifade etti.

İstanbul’da düzenlenen etkinlik, Brezilya, Ukrayna, Kenya ve Endonezya’dan sonra Evrensel Genişbant Liderleri ve Evrensel Hizmet Fonları etkinlik zincirinin beşinci ayağı oldu. Yılda 2 kez düzenlenen etkinliğin 6.sı Kolombiya’da gerçekleştirilecek.