İnternetçiler “bırak onu bunu bana araba ver diyor”

Cisco, yıllık “Cisco Connected World Technology Report” araştırmasının ikincisini gerçekleştirdi. Araştırma raporunun yayımlanan ilk bölümünde insan davranışlarıyla internet ve ağların yaygınlaşması arasındaki ilişki inceleniyor.

Veri ağlarının insanların yaşamındaki artan önemine işaret eden çalışma, internetin önemini ortaya koyuyor:

Her beş üniversite öğrencisi ve çalışandan dördünün internetin günlük yaşamı sürdürebilmede hayati önem taşıdığına inandığı ortaya çıkıyor.

Katılımcıların yarısından fazlası internet olmadan yaşayamayacaklarını ifade ederek interneti “yaşamlarının ayrılmaz bir parçası” olarak tanımladı.

Küresel olarak üniversite öğrencilerinin çoğu yaklaşık üçte ikisi bir tercih yapmak durumunda bırakılırsa otomobil yerine internet bağlantısını seçeceğini belirtti.

Her beş üniversite öğrencisinden ikisi internetin flört etmekten, arkadaşlarla dışarı çıkmaktan veya müzik dinlemekten daha önemli olduğunu söyledi.

Daha önceki nesiller yüz yüze sosyalleşmeyi tercih ederken, yeni nesilde her dört üniversite öğrencisinden biri Facebook profillerini güncel tutmanın partilere katılmaktan, flört etmekten, müzik dinlemekten veya arkadaşlarla takılmaktan daha önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin üçte ikisi ve çalışanların yarıdan fazlası “hayatındaki en önemli teknolojinin” mobil bir cihaz olduğunu belirtti.

Üniversite öğrencileri ve genç çalışanlar arasında televizyonun öneminin azaldığını ve yerini dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon gibi mobil cihazlara bıraktığını gösteriyor. Küresel olarak 10 kişiden sadece biri, gündelik yaşamında en önemli teknolojik cihazın TV olduğunu belirtti.

Twitter kullanan çalışanlar arasında her üç kişiden ikiden fazlası yöneticilerinin ya da meslektaşlarının, yüzde 42’si ise her iki grubun da Twitter faaliyetlerini takip ederken, üçte biri özel hayatlarını kendilerine saklamayı tercih ediyor.