interneti yaygınlaştırmak için OECD reçetesi

BTK, Türkiye’nin de üye olduğu OECD internet politikalarının oluşturulmasına ilişkin ilkeleri değerlendirdi.

BTK’nın internet sitesinde yayımlanan belgede şu açıklamalar bulunuyor:

Bilgi toplumuna dönüşüm tüm çağdaş devletlerin en önemli amaçlarından birisidir. İnternet ise bu dönüşümün en etkili aracıdır. Türkiye’de, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, internet içeriğinin zenginleştirilmesi ve internet kullanımının yaygınlaştırılması Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun hedeflerinden birisidir. İnternetin toplum hayatında giderek önemli bir konuma gelmesi, uluslararası alanda internet politikalarına ilişkin ilkelerin benimsenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu kapsamda Türkiye’nin de üye olduğu OECD (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) tarafından internet politikalarının oluşturulmasına ilişkin olarak aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir:
 Bilginin dünya çapında serbest dolaşımını sağlamak ve teşvik etmek
 İnternetin açık, dağınık ve birbirine bağlı yapısını teşvik etmek
 Yüksek hızlı şebekelerde ve hizmetlerde rekabeti ve yatırımları desteklemek
 Ülkelerarası hizmetlerin sunulmasını sağlamak ve teşvik etmek
 Politika geliştirme sürecinde çoklu paydaşların işbirliğini teşvik etmek
 Gönüllü olarak geliştirilmiş davranış ilkelerini teşvik etmek
 Politika oluşturma sürecine kamuya açık, güvenilir veri sağlanması için kapasiteyi geliştirmek
 Şeffaflığı, adil süreç yönetimini ve hesap verilebilirliği tesis etmek
 Küresel ölçekte kişisel verilerin gizliliğini ve tutarlılığını geliştirmek
 Bireyleri en üst düzeyde güçlendirmek
 Üretkenliği ve yenilikçiliği teşvik etmek
 İnternet aracılığı sorumluluğunu kısıtlamak
 İnternette güvenliğin sağlanması için işbirliğini teşvik etmek Uygulama çabalarına uygun bir şekilde öncelik vermek.

Bu ilkeler çerçevesinde, Kurumumuzca bilginin dünya genelinde serbest dolaşımının sağlanması, internetin açık yapısının muhafaza edilmesi, şeffaflığın sağlanması ve yatırımların teşvik edilmesi gibi temel ilkeler esas alınarak, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında her eve genişbant internet erişim hizmetinin verilmesi en büyük hedeflerimizden birisidir…