İş Bankası Avea sermaye artırımına katılmıyor

Avea’nın olağanüstü genel kurul toplantısının ardından KAP’a açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar söylendi:

Şirketimiz bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. (Avea)’nin 28 Şubat 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; şirket sermayesinin güçlendirilmesine karar verilmiş olup bu çerçevede; tamamı ödenmiş olan 7.115.000.000 TL esas sermayenin, geçmiş yıllar zararından karşılanmak üzere 3.295.000.000 TL tutarında azaltılmasına; azaltılan kısmın, aynı tutar olan 3.295.000.000 TL nominal bedelle nakit olarak artırılarak sermayenin 7.115.000.000 TL’ye tamamlanmasına ve bu sermaye artırımına bağlı olarak 1.080.810.157 TL emisyon primi ödenmesine karar verilmiştir.

Avea’nın şirketimiz dışındaki diğer ortakları olan İş Bankası Grubu Şirketlerinden Trakya Yatırım Holding A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. dışındaki İş Bankası Grubunun Avea’daki ortaklığının büyük kısmını temsil eden şirketler sermaye artırımına katılmama iradelerini açıklamışlardır.

Avea’nın şirketimiz dışındaki diğer ortaklarının, Avea’da yapılmasına karar verilen sermaye artırımına katılmamaları halinde, kullanılmayan rüçhan hakları da şirketimiz tarafından kullanılacaktır. Bu nedenle, şirketimizin toplam sermaye taahhüdü tutarı, diğer ortakların rüçhan hakkı kullanım kararlarına bağlı olarak değişecektir.

Ortakları tarafından emisyon primi dahil Avea’ya ödenecek toplam nakit tutar 4.375.810.157 TL’dir. Bu tutarın tamamının 27 Şubat 2012 tarihli Avea Yönetim Kurulu kararı gereği Avea’nın Şirketimize olan hissedar kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacak olması nedeniyle şirketimizden net nakit çıkışı olmayacaktır.