İzinsiz reklama karşı konferans geliyor

TOBB izniyle düzenlenen ilk E-Ticaret Konferans ve Fuarı, (http://www.e-commerceexpo.com/) 30 Mayıs 2012’de BKM sponsorluğunda İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Konferansta e-ticaret konusu güvenlikten hukuksal süreçlere, yasal mevzuatlardan ödeme sistemleri ve lojistiğe kadar tüm süreçleriyle ele alınacak.

IMI Conferences tarafından BKM sponsorluğunda gerçekleşecek “E-Ticarette Kusursuzluğun Sağlanması” ana temalı konferansta İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tekin Memiş de Elektronik Ticaret Kanun Tasarısı Neler Getiriyor? başlıklı bir sunum yapacak. Konferans öncesi görüşlerini aldığımız Prof. Dr. Memiş, Kanun Tasarı Taslağını hazırlarken Bir Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde Hollanda Hükümeti ile işbirliği yaparak bu ülkede incelemelerde bulunduklarına ve buradan uzmanlarla ortak çalışmalar yaptıklarına vurgu yaptı. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile elektronik ticarete ilişkin düzenlemeleri yapmak üzere kurulan bilim komisyonunun Başkanlığını yapan Prof. Dr. Memiş, “Hazırlanan taslakla, elektronik ortamda yapılan alışverişin güvenliğine ilişkin boşlukların doldurulması amaçlanmıştır” dedi.
“Elektronik Ticaret Kanun Tasarı Taslağı kadar hiç bir Tasarı, bu kadar çok görüşe açılmamıştır” diyen Prof. Dr. Memiş, e-ticaret alanında belirlenecek her türlü standardın, güvenlik endişesini ortadan kaldıracağına ve elektronik ticaret hacmimizin artmasını sağlayacağına vurgu yaptı.

Tasarının en fazla tartışılan hükümlerinin istenmeyen ticari iletiler olduğunun altını çizen Prof. Dr. Memiş, “Aslında toplum olarak hepimizi en fazla rahatsız eden, e-maillerimize düşen spamlar, cep telefonlarımıza düşen sms’ler ve nihayet yerli yersiz vakitli vakitsiz telefonlarımıza gelen çağrılardır. Bu husus, bu Tasarı ile düzenlenerek artık istenmeyen reklam içerikli iletiler engellenmeye çalışılmıştır. Bu tür mesajlar, artık önceden kişinin onayı varsa gönderilebilecektir. Bu onay, kişiden, yazılı olarak alınabileceği gibi elektronik ortamda da alınabilecektir. Yine onay veren kimselere de her zaman verdikleri onayı geri alabilme imkanı getirilmiştir. Tasarıya göre, onay veren kimselere, reklam almaktan çıkma izni de kolay ve ücretsiz bir şekilde sağlanmalıdır. İzinsiz reklam yapmaya alışmış bir sektörün varlığını da biliyoruz. Verilerimizi toplayan ve bundan bizleri rahatsız etmek pahasına menfaat elde eden kimselerin bu ticareti Avrupa Birliği ve diğer ülkelerde olduğu gibi artık engellenmiştir” dedi.

Elektronik ortamda ticaret yapan kimselerin en fazla şikayet ettiği konulardan birinin de kişisel verilerin toplanması ve izinsiz başkalarına verilmesi olduğunu belirten Memiş, izinsiz ticari ileti gönderen kimseler idari para cezası ile cezalandırılacaktır” dedi. Kişisel verilerin korunmasından hizmet sağlayıcıların da sorumlu tutulacağını belirten Memiş, “Kanunun kabul edilmesiyle birlikte ikincil mevzuat dediğimiz düzenlemeler de yapılacaktır. Uygulayıcı Bakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığıdır” dedi.

Türkiye’nin TOBB izniyle düzenlenen ilk e-ticaret Konferans ve Fuarı’nı organize eden IMI Group Başkanı Meltem Karateke konferansı e-ticaretle ilgili tüm sorulara yanıt verecek bir içerikte planlamaya özen gösterdiklerini belirterek “e-ticaret kayıt dışı ekonomiyi tarihe gömecek en önemli silahımız” dedi. Bu gücü kullanırken yaşanan sorunları masaya yatırmayı, ekonomiye yön veren farklı isimleri e-ticaret ortak paydasında buluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Karateke, “Türkiye e-ticarette önemli bir oyun kurucu olacak. e-Ticaret Konferans ve Fuarı, bunun için yapılması gerekenleri konuşacağımız ortak bir platform olacak. Bu alanda elde edilecek bilgilerin daha geniş kitlelere ulaşması için akademik personel ve öğrencilere de %50 indirim uyguluyoruz” dedi.