Marka imajını korurken nelere dikkat etmeli?

Marka imajını korurken nelere dikkat etmeli?

Marka imajını korumak isterken aynı zamanda büyüme ivmelerini de sürdürmek isteyen şirketlerin dikkat etmesi gereken unsurların başındaysa lisans sözleşmeleri geliyor. Marka sahibinin yani lisans verenin, markasını belli bir bedel karşılığında lisans alana kullanma yetkisi verdiği iki taraflı borçlandırıcı ve yazılı sözleşmeler olan lisans sözleşmelerini hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususları 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren R&S Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’ndan Avukat Süleyman Ertuğrul internet kullanıcıları için özetledi…

1-Ertuğrul lisans sözleşmesinin marka siciline tescil ettirilmesinin lisans alan açısından yararlıdır ancak ‘Lisans alan sözleşmeden doğan haklarını iyi niyetli üçüncü kişilere karşı da kullanabilir.

2-Sözleşmede aksine bir hüküm olmadıkça, lisans alanın markayı tüm Türkiye’de kullanabilir, sözleşmeye eklenecek maddelerle bu hakkın belirli bir bölge ile sınırlandırılabilmesi mümkün.

3-Lisans alan ürettiği malın kalitesini düşürürse veya bununla ilgili hizmetleri tam olarak yerine getirmezse tescilli markanın imajına zarar verebilir. İşte bu nedenle lisans veren bu tür olumsuzlukların önüne geçmek için sözleşmede lisans alanın ürettiği malın niteliklerini, kalitesini ve asgari hizmet sınırlarını çok iyi belirlemelidir.”

4-Şirketlere markalarının haklarını gözetmesi bakımından inhisarı lisans sözleşmesi yapmalı.
5-Sözleşmede açıkça belirtilmemesi halinde sözleşmenin inhisarı olmayan (basit) lisans sözleşmesi niteliklerine haiz olur bunun da ilerleyen dönemde sorunlarla neden olabilir.
6-Marka hakkına bir tecavüz olması halinde inhisarı lisans sözleşmelerinin lisans verene bizzat dava açma hakkı tanır. Ancak inhisarı olmayan lisans sözleşmelerinde bunun mümkün olamaz.
7-İnhisarı lisans sözleşmelerinde lisans alanın markayı kullanmakla yükümlü olduğu kadar markanın kalitesini korumakla da yükümlüdür.
8-Lisans sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda yetkili mahkemenin neresi olacağı hususunun sözleşmeye eklenmesinde yarar vardır.
9- Lisans verenin lisans verme hakkının olup olmadığını veya lisans sözleşmesine konu markanın hukuken geçerli olup olmadığını çok iyi araştırılmalı.
10-Lisans sözleşmesi inhisarı lisans sözleşmesi şeklinde olacaksa ve bir başkasının bu lisans hakkını kullanmasını lisans alan istemiyorsa daha önce lisans veren tarafından başka bir lisans sözleşmesi yapılıp yapılmadığının da araştırılmalı.

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız Giriş