MHP BTK’yı hala ve hiç sevmiyor

MHP BTK’yı hala ve hiç sevmiyor

alim isikMHP milletvekili Alim Işık, meclis çatısı altında çok sert bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın muhattabı BTK, Türk Telekom ve baz istasyonları oldu. Bütçe görüşmeleri sırasında MHP’nin üst düzey bir milletvekilince yapılan bu konuşma belki bir anlamda MHP’nin de teknoloji, BTK ve Türk Telekom’a bakışını temsil ediyor olabilir. Görünen o ki MHP, seçimlerden önce yayılan ve bir türlü engellenemeyen videolar için BTK’ya halen tepkili. Bu tepki de BTK’yı ve onun yakın olduğu herşeyi sorgulayarak ön plana çıkıyor.

Yapılan bu konuşmanın bugünün teknoloji dünyasına ışık tutması için başlıkları paylaşıyorum… Aradaki ilginç kelimeleri siyaha boyadım sizin de ilginizi çekebilir düşüncesiyle…

Ülkemizdeki telekomünikasyon sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla 2000 yılında kurulan Telekomünikasyon Kurumunun adı 2008 yılında çıkartılan bir kanunla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak değiştirilmiş ve kuruma tüketicinin ve son kullanıcının korunması, kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması ve benzeri gibi konularda düzenleme yapma yetkisi verilmiştir. Kısaca BTK olarak isimlendirilen bu kurum hepinizin yakından bildiği gibi 12 Haziran 2011 genel seçimleri öncesinde Milliyetçi Hareket Partisinin Meclis dışında bırakılması için kaset komplosuyla karşı karşıya kaldığı ve siyasetin âdeta vatandaşların yatak odalarına girilerek yapıldığı bir dönemde, olayları sessizce izlerken “sıranın AKP’li yöneticilere de geleceği” iddialarının ortaya atılması üzerine, hemen yirmi dört saat İnternet başında nöbet tutma kararı alarak adını kamuoyuna duyurmuş, böylece kamu vicdanında bağımsızlığını yitirerek kendini, âdeta, Hükûmetin ve AKP’li yöneticilerin bekçisi ilan etmiştir. Kamu tüzelkişiliğine haiz özerk yapıdaki BTK, bu özerkliği, âdeta, “başına buyrukluk” olarak anlamaktadır. Kurumun teşkilat yönetmeliğinde son yıllarda sık sık yapılan değişiklikler hem çalışanları mağdur etmiş hem de kurumsallaşmayı engellemiştir. Genel olarak vatandaşlarımızın güvenli İnternet kullanımından sorumlu olan BTK, bırakın vatandaşlarımızın İnternet güvenliğini sağlamayı, kendi İnternet sitesinin güvenliğini bile sağlayamamıştır. Nitekim, bu yılın şubat ayında “RedHack ve Anonymous” gibi gruplar tarafından kurumun İnternet sitesinin kırılarak tüketicilerin TC kimlik numaraları dâhil birçok kişisel bilgilerinin ele geçirildiği haberleri hepimizin hafızasındadır.

BTK, daha önceki dönemlerde göreve gelmiş yöneticileri istifaya zorlamak, temizlik ve güvenlik firması çalışanlarını yandaşlarla değiştirmek, kurum yapısıyla sürekli oynamak ve personeli oradan oraya sürmek yerine, enerjisini kurumların ve vatandaşlarımızın İnternet güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerde harcamalıdır.

BTK, faaliyette bulunduğu birçok ülkeden, kişisel verilerin ve iletişimin gizliliğini ihlal ettiği, temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Avrupa Parlamentosunun Türkiye’yi de içeren bir kararıyla, AB sınırlarında faaliyetlerini yasakladığı şaibeli “Phorm Solution” isimli bir şirketin Türkiye’de faaliyete başlamasına ve Türkiye’nin tekel durumundaki servis sağlayıcısı TTNET ile anlaşmasına onay vermiştir. Bu konuya ilişkin eleştiriler artınca da gereğini yapma yerine kendi resmî İnternet sitesinde kısa bir açıklama yapmakla yetinmiştir. Bu onay acilen iptal edilerek vatandaşlarımıza ait bilgilerin başka firmalara pazarlanmasına engel olunmalıdır. BTK’nın kurulduğu 2000 yılında dört olan sektördeki mobil işletmeci sayısı AKP döneminde üçe düşmüştür. ARİA ve AYCELL’in AVEA olarak birleşmesinin devlete maliyeti yaklaşık 1,1 milyar dolar olmuştur. Bu süreçte ARİA şirketine ortak olan İtalyan TELEKOM şirketinin ne zaman, kimlerin aracılığıyla ve hisselerini kaça satarak ayrıldığı mutlaka açıklanmalıdır.

Sayın Bakan, sorumluluğunuz altında bulunan bu kurum ve sektörle ilgili aşağıdaki sorularımızın mutlaka cevaplandırılmasın beklemekteyiz.

 • Türk TELEKOM’un özelleşmesi sırasında yaklaşık 68 bin dolayında olan kurum çalışanı sayısı şimdi kaça düşmüştür ve bu süreçte kaç kişi farklı kurumlara sürülmüştür?
 • Alanı dışında çalıştırılarak atıl bırakılan iş gücüne şimdiye kadar kaç para ödenmiştir? Bu miktar özelleştirme geliriyle karşılaştırıldığında bu satıştan net ne kadar kazanılmıştır?
 • Türk TELEKOM’un özelleştirilmesinde ihale şartnamesine çalışanlar ve yıllık yatırımlarla ilgi hangi şartlar konulmuştur? Özelleştirme öncesi her yıl, rutin yapılan yatırımlarla özelleştirme sonrası yapılan yatırımlar arasında nasıl bir fark oluşmuştur?
 • Tük TELEKOM tarafından, kullanılmadığı hâlde sabit hatlı telefon abonelerinden alınan hat ücretleri toplamı ne kadar olmuştur, bu ödemeye daha ne kadar devam edilecektir?
 • Türk TELEKOM özelleşmesi sonrası imzalanan imtiyaz sözleşmesine yetkililerin muhalefet şerhi koymalarına karşın sayın kurum başkanı bu imtiyazı imzalamış mıdır, imzaladıysa daha sonra mahkeme kararıyla düzeltilen bu yanlış işlemi tesis eden kurum başkanına idari yönden nasıl bir işlem yapılmıştır?
 • Özelleştirme sonrasında da sektördeki fiilî tekel yapısını sürdüren Türk TELEKOM’a alternatif bir yapı bugüne kadar neden oluşturulamamıştır?
 • Son dönemde Türk TELEKOM’a ait taşınmazların satılarak TELEKOM’un içinin boşaltıldığı ve 2026 yılında geri alındığında boş bir TELEKOM’a kavuşulacağı iddiaları doğru mudur?
 • BTK’nın düzenlemeler hakkında Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporda yer alan eleştirilere ilişkin ne tür işlemler yapılmıştır? Bu raporda açıkça eleştirilen ve başarılı bulunmayan bir kurum başkanı hangi kriterler dikkate alınarak ikinci kez başkanlık makamına atanmıştır?
 • BTK’nın ikinci başkanlığına seçilen şahsın göreve başlamasından bu yana kaç kişiye yer değişikliği, görevden alma, tayin, atama veya taciz yapılmıştır? Bu psikolojik tacize karşı Bakan olarak sessiz kalmanızın sebepleri nelerdir?
 • Kurumun icra makamları olan daire başkanlıklarına ve kurum başkan yardımcılıklarına yapılan atamalarda en az on yıl memuriyet şartına neden uyulmamıştır?
 • Kurumda yıllardır yetkili olan sendikanın son dönemde isim değiştirmesinde yapılan siyasi kadrolaşmanın bir etkisi olmuş mudur?
 • Sayın Bakan, kurum gelirlerinden elde edilen payla oluşturulmuş Evrensel Hizmet Fonu kullanımında haberleşme hizmeti dışı harcamalar yapıldığı ve Apo’nun ziyaretçilerinin İmralı’ya gidişinde kullanılan vapurun masraflarının bu fondan karşılandığı iddiaları doğru mudur?
 • Genellikle büyük şehirlerde gece yarısından sonra mahalle aralarına kurulan baz istasyonları çöplüğüne ne zaman dur denilecektir?

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız Giriş