Huawei, Mobil Dünya Kongresi 2018 (MWC 2018) öncesinde “Küresel Dijital Dönüşüm Forumunu” başarıyla gerçekleştirdi. Forumda 5G, yeni ekonomik değer, B2B (Business to Business) hizmetler, büyük video ve işletme dönüşümü olmak üzere beş konu üzerinde odaklanıldı. Bu tartışmaların odağında, operatörlerin tamamen bulut (All Cloud) çağında dijital dönüşümün hızlandırılması, elverişli bir dijital ekosistem oluşturulması için daha fazla ortakla bir araya gelinmesi ve dijital altyapının geliştirilmesi bulunuyor. Bu noktada operatörlerin; imkanlar, bağlantılar, iş geliştirme, kullanıcı deneyimi, işbirliği ve daha pek çok farklı alanda yeni teknolojik atılımlar gerçekleştirmelerine yardımcı olunması amaçlanıyor.

3GPP 5G birinci aşama standartların sabitlenmesi, dünya çapında ticarileşme öncesi 5G kurulumunu tetikledi. Huawei, 5G alt forumunda yenilikçi 5G uçtan uca (E2E) çözümünü piyasaya sundu. Çözüm; kablosuz ağlar, taşıyıcı ağlar, çekirdek ağlar, yonga setleri ve müşteri tarafı teçhizatı (CPE) içeriyor. Aynı zamanda, “uplink” ve “downlink” ayrıştırma, 3D-MIMO ve tamamen bulut mimarisi gibi çözümleri de beraberinde getiriyor. Huawei, daha ileri 5G denemelerini ve ticari kurulumunu teşvik etmek için endüstri ortaklarıyla yakın işbirliği gerçekleştiriyor. Huawei’in hedefinde, tüm sanayinin gelişimini hızlandırmak yer alıyor.

Forum, önde gelen sanayi kuruluşlarını, kurumları, operatörleri ve diğer endüstri ortaklarını bir araya getirdi. Katılımcılar, ilerlemeler, 5G standardizasyonuna ilişkin yol haritaları ve 5G spektrum geliştirmeye yönelik fırsatlar ve zorluklar ile operatörlerin ticari olarak 5G’yi kurma ve kullanıcı deneyimini geliştirme planlarıyla ilgili görüş paylaştı. Huawei, ayrıca endüstri zincirinin ortaklarıyla 5G’nin sağladığı yeni işler, hizmetler ve uygulamalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Amaç, sağlıklı bir 5G ekosistemi yaratmak için tüm oyuncuların ortak çabaları ile 5G sanayi zinciri gelişimini teşvik etmek.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Dünya Bankası ve çeşitli ülkelerin iletişim kurumlarından konuşmacılar, gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkelerin de dijital ekonominin getirdiği fırsatlardan yararlanma peşinde olduklarını vurguladılar. Endüstri kuruluşları, hükümet yetkilileri, operatörler ve tedarikçiler şimdi yeni bir sanayi ortamı yaratma, yeni işbirliği modelleri bulma ve yenilikçi iş çözümleri geliştirme çabasında. Huawei, endüstri liderlerinden biri ve gelişmiş BİT teknolojisi sağlayıcısı olarak, bankacılık hizmetlerine sınırlı erişimi olan veya hiç erişimi olmayan kırsal nüfusa hitap etmek için “Mobil Para” hizmeti sunuyor. Huawei’in RuralStar çözümü, özellikle uzak köylerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış. Huawei ayrıca, maliyet açısından uygun ve uygulanabilir ev geniş bant hizmetleri sağlamak için öncü kablosuz teknolojileri kullanıyor. Bu hizmetler, dijital ekonominin büyümesini ve refahını teşvik ederek, ulusal dijital dönüşüme büyük ölçüde katkıda bulunuyor.

Forumda konuşma gerçekleştiren önde gelen operatörler ve endüstri ortakları, B2B alanında stratejik konumlandırma, pazar seçimi, kapasite geliştirme ve ekosistemde işbirliği konularına değindi. Tartışmaların içeriğinde, özel çevik hat, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve bulut hizmetleri gibi sıcak gündem maddeleri yer aldı. Bulut depolama hizmeti hâlihazırda devam eden bir süreç ve çok sayıda işletmeyi kapsayarak büyütüyor. Huawei, kapsamlı bir BİT çözüm sağlayıcısı olarak büyük bir şevkle bulut temelli dönüşümü destekliyor. Huawei, işletmelerin bulut depolamasına yardımcı olma yolunda en iyi ve en çevik bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerini sunmak için operatörler ve endüstri ortaklarıyla yan yana çalışıyor.

Büyük video alt forumunda videonun, operatörlerin yeni büyümesini nasıl sağlayacağı üzerinde duruldu. Katılımcılar, küresel video endüstrisinin büyüme eğilimini değerlendirdiler. Operatörler, ana hizmetlerin bir parçası olarak video dahil olmak üzere başarı öykülerini paylaştılar. IHS Markit ve Huawei ortaklaşa olarak, Telekomünikasyon şirketleri açısından temel hizmet ve operatörler için mobil video fırsatları olarak videoyu sundu. Bu iki sunum, videonun operatörlere potansiyel olarak nasıl yarar sağlayabileceğini göstermekte ve operatörlerin video hizmetlerini gerçekleştirmedeki stratejilerini ve yöntemlerini özetliyor.

Mevcut koşullar altında dijital dönüşüm bir zorunluluk olarak görülse de, bu süreç beraberinde bir dizi ticari zorluğu getiriyor. Operatörler, müşteri deneyimini artırmaya ve müşteri hizmetleri, pazarlama, şebeke planlama, kurulum ve işletme ve bakım (O&M) alanlarında işletme verimliliğini artırmaya çalışıyor. Open ROADS Topluluğu, dijital işletme dönüşümünü hızlandırmaya yönelik bir forum. Topluluk ve Huawei, operasyon dönüşümünü hedefleyerek bu alt forumu ortaklaşa gerçekleştirdi. Bu, daha önce ele alınan konular hakkında derinlemesine tartışmalar yapılmasına ortam yaratması açısından da benzersiz bir fırsat sağladı. Katılımcılar başarılarını paylaştılar ve bu konuyu ticari çeviklik, gelişmiş deneyim ve etkin O&M yönlerinden ele aldılar. Alt forumun amacı, sonuç olarak çok katmanlı bir ekosistem oluşturmak ve operatörlerin dijital dönüşümünü hızlandırmak için tüm sektörü bir araya getirmekti. Dijital ticarete geçişin bu dönemi, operatörlerin büyük ticari başarı elde etmelerine yol açacak.