Wikileaks de sanal saldırı kurbanı oldu, yayınlarına erişim engellendi, durumdan resmi kurumlar sorumlu tutuldu. Geçtiğimiz hafta Twitter’dan saldırıya uğradığını belirten grubun yayınladığı kaynaklara erişimin engellenmiş olması diplomatik nedenler ve Obama hükümetinin olumsuz etkilenmiş olmasını akıllara getirdi.

Şimdiye kadar açıklamalarına referans gösterdiği 2 bine yakın kaynak bulunan grubun faaliyetleri resmi haber kaynakları ve Amerikan dış politikalarına ilişkin hedeflere zarar vermeye yönelik olduğu belirtildi. Hükümet tarafından gelen bu değerlendirme ise söz konusu saldırı ile ilgili olarak bakışları resmi kişi ya da kurumlara çeviriyor. Durumdan en çok rahatsız olan, otoritesi sarsılan ve açıklamalardan rahatsız olduğunu belirten resmi merciler olduğu düşünülürse saldırının devlet kanalları ile ilişkilendirilmesi oldukça doğal bir refleks.
Hükümet sözcüsü Victoria Nuland, grup tarafından yapılan açıklamalar sonrası milli güvenlik alanının ve diğer ülkeler ile sağlanan diplomatik güçlerin zarar gördüğüne değindi. Nuland ayrıca egemenlik alanlarına zarar veren konulara yönelik hareketlere yönelik yapılan yasa dışı açıklamalara karşı önlemlerinin süreceğine değindi.
Grup ise siteye yapılan sanal saldırı sonrası durum değerlendirmesi niteliğinde kısa ve öz bir açıklama yaptı: “Sayın hükümetler, eğer pisliklerinizin açığa çıkmasını istemiyorsanız, pislik gibi davranmaya son verin.”
Devletin diplomatik dengelerine zarar verecek bilgilerin açığa çıkmasının oluşturduğu tehlike ve tehditlere karşı önlem aldıklarını belirten bir diğer yetkili ise söz konusu açıklamalar ile mücadale etmeye yönelik bir ekip oluşturduklarına değindi.
Associated Press’in konu ile ilgili yaptığı incelemeye göre WikiLeaks’in en son ortaya çıkardığı kaynakların ‘çok gizli’ olarak nitelendirildiği görüldü. Bu olay sonrasında yeni yayın ya da medya anlayışının WikiLeaks ve haber kaynakları arasında top çevrilerek yürütüldüğü ortada. Hükümetin mesajlarını sansürsüz şekilde paylaşan haber organizasyonları ve WikiLeaks arasındaki çarpık ilişkiler ortak çıkarlar devam ettiği sürece var olacaktır. WikiLeaks’in uğradığı saldırı ise akla son dönemde iki kutup arasında gerilen ilişkilerin neden olduğunu getiriyor.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.