Sabit Pazar

 • 2015 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 11.696.067 sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yaklaşık yüzde 15,1 seviyesine düştü. Ülkede en geniş sabit kullanımının şirketlerde olduğu öngörülecek olunursa evlerde sabit neredeyse bitti diyebiliriz…
 • 2015 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla taşıyıcı seçimi/önseçimi bilgilerine bakıldığında, taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısının 161.503 ve arama bazında taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısının ise 69.289 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu da bize göstrmektedir ki numara taşımada sabit tarafa BTK ve Ulaştırma Bakanlığı hiç çalışmamıştır. Çünkü mobil tarafta birbirine denk operatörler var, sabit tarafta ise pamuk tekel ve yedi cüceler…
 • 2015 yılının üçüncü çeyreğinde PSTN, yani konuşma gelirleri toplam gelirin yüzde 33,5’ini teşkil ederken erişim yani internet gelirleri toplam gelirin yüzde 47,5’ini oluşturdu.
 • 2015 yılı üçüncü üç aylık dönem itibarıyla Türk Telekom’un sabit telefon gelirleri yaklaşık 762 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 11,3 oranında azalırken bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 1,9 oranında azaldı.

 • Sabit dünyadaki alternatif operatörlerin pazar payları yukarıdaki tabloyla çok iyi görülebilir. Şu anda sabit gelirlerine bakacak olursak yüzde 83 Türk Telekom’a ait gibi görünüyor. Oysa kalan yüzde 17’nin de yüzde 52,4’ü Türk Telekom’a ait. Yani Türk Telekom yüzde 90’ların üstünde pazar payıyla, kelimenin her anlamıyla güzel bir tekelimizdir.
 • Yaklaşık 2,4 milyon abone sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecilerden hizmet almış olup, bu işletmecilerin üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler 357 milyon TL civarında gerçekleşti.
 • Türk Telekom’un trafik dağılımı incelendiğinde; bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 70 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2015 yılı üçüncü üç aylık döneminde yüzde 64,7 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin yüzde 24,5’ini oluşturan mobile doğru trafik 2015 yılının üçüncü çeyreğinde toplam trafiğin yüzde 28,2’sini teşkil etti.
 • 2014 yılının üçüncü çeyreğinde yaklaşık 2,4 milyar dakika olan Türk Telekom’un ses trafiği, 2015 yılının üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26 oranında azalarak yaklaşık 1,8 milyar dakika olarak gerçekleşti.
 • Şehiriçi trafikte STH işletmecilerinin payı yüzde 15 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un payı yüzde 85 olarak gerçekleşti.
 • Şehirlerarası arama trafik miktarındaki STH işletmecilerinin pazar payı yüzde 43,6 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un pazar payı ise yüzde 56,4 olarak gerçekleşti.
 • Mobile doğru çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı yüzde 43,6 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un payı yüzde 56,4 olarak gerçekleşti.
 • Yurtdışına doğru çağrı başlatma trafiğinde Türk Telekom’un payı yüzde 68,2 olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı yüzde 31,8 olarak gerçekleşti.
 • Sabit şebekede sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde Türk Telekom’un payı yüzde 38,1 olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı yüzde 61,9 olarak gerçekleşti.
 • Mobil şebekelerde sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı yüzde 76,7 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un payı yüzde 23,3 olarak gerçekleşti.
 • 2015 yılı üçüncü üç aylık döneminde 134 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7, bir önceki döneme göre de yüzde 7,7 oranında azaldı.
 • 2015 yılı üçüncü çeyreğinde Türk Telekom’un abone başına aylık geliri 23,5 TL olarak gerçekleşti.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.