Seçim öncesinde siyasilerin SMS atması yasak!

secimResmi Gazete’de yayımlanan YSK kararında, seçim konularında oluşturulan komisyonun taslağının incelenerek karara bağlandığı belirtildi. Buna göre, mahalli idareler seçimlerinin başlangıç tarihinin 1 Ocak 2014 Çarşamba, seçim propagandası serbestliğinin başlangıç tarihini ise 20 Mart 2014 Perşembe günü olarak belirlendi. Kararda, Anayasanın 79. maddesiyle; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konulan ile ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görev ve yetkisinin YSK’ya verildiği hatırlatıldı.

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak Çarşamba gününden, oy verme günü öncesi saat 18.00’e kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açmak suretiyle sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecekler. Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak, siyasi partiler kendi üyelerine sesli, görüntülü veya yazılı mesajlar gönderebilecekler. Oy verme gününden önceki on gün içinde (20-29 Mart) yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum, gibi adlarla, bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtım da yapılamayacak. Bu sürenin dışında yapılacak kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi yayınlarda; tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uyulması da zorunlu olacak.

Bu kurallara aykırılık tespiti halinde ise konu Cumhuriyet Başsavcılıklarına, RTÜK’e, Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumuna bildirilecek.