binali yildirimUlaştırma Bakanlığı’nın gelecek sene yapacakları şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Meclis görüşmelerinden basına yansıyanları, iletişim teknolojileri açısından incelersek karşımıza çıkacakları TKNLJ stilinde inceleyelim:

  • Mobil abone yoğunluğu yüzde 90’a ulaşacak TÜRKSAT, Türkiye’nin küresel uydu haberleşme pazarındaki ağırlığını artırma politikasına paralel olarak hem televizyon yayıncılığı hem de veri haberleşmesi için kullanılmak üzere gelecek yıl içerisinde TÜRKSAT 4B uydusu uzaya gönderilecek.
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu faaliyetleri kapsamında gelecek yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Anayasada kişisel verilerin korunmasına ilişkin getirilen düzenleme çerçevesinde kişilerin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığıyla temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını temin edecek elektronik sistemler aracılığıyla veya diğer yollarla işlenen kişisel verilerin korunmasına yönelik kanun hazırlık çalışmaları tamamlanacak.
  • Sayısal içeriğin gelişmesi ve ticarileşmesi amacıyla başta oyun olmak üzere mobil uygulama, yazılım ve bilgi teknolojileri hizmetlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. İnternetteki Türkçe içeriğin nicelik ve nitelik açısından gelişmesi ve erişilebilir olmasına yönelik faaliyetler sürdürülecek.
  • KOBİ’lerin bulut bilişim teknolojilerinden yararlanabilmesi için hizmet sağlayıcıları ile hizmeti alanlar arasında aracılık faaliyetlerinin geliştirilmesi sağlanacak. e-Ticaretin hem yurtiçinde gelişmesi hem de bu kanal vasıtasıyla ihracatın artırılmasına yönelik teşvik ve düzenlemelere ilişkin çalışmalar yürütülecek.
  • Sayısal yayın lisanslarının verilmesiyle beraber analog ve sayısal karasal yayınlar paralel olarak sürdürülecek ve analog karasal yayınlar en geç 2015 yılında sonlandırılacak.
  • 2014 yılında bu yıla göre elektronik haberleşme pazarının yüzde 10 büyüyerek 18,6 milyar dolara, bilgi teknolojileri pazarının da yüzde 10 büyümeyle 12 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Gelecek yıl mobil telefon abone yoğunluğunun yüzde 90, genişbant abone yoğunluğunun ise yüzde 45 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
  • Gelecek yıl sonu itibarıyla büyük kısmı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olmak üzere elektronik haberleşme altyapısı olmayan yaklaşık 2 bin yerleşim yeri ve mobil kapsama alanı bulunmayan yaklaşık 500 yerleşim yeri kapsama altına alınacak.
  • Sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü baz istasyonu, anten, kule. dalga kılavuzu, konteynır ve benzeri araç, gereç ve tesisatın kurulması, bunların taşınmazlar üzerine yerleştirilmesine ilişkin usul ve esaslarla bunların taşınmazlar üzerine yerleştirilmesi için uygulanacak ücret tarifeleri belirlenecek.
  • 2010 yılında taraf olunan siber suçla etkili mücadelede uluslararası işbirliğini sağlamaya yönelik olarak Avrupa Konseyinin 185 sayılı Siber Suç Sözleşmesiyle kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılmasını müteakip, bu verilerin otomatik işleme tabi tutulması durumunda kişilerin korunmasına ilişkin 108 ve 181 sayılı sözleşmelerin onay çalışmaları başlatılacak.