e klavye dizilimiBoğaziçi Üniversitesi, yeni başlattıkları PR çalışması kapsamında kuvvetli bir haber geçti: Üstünde çalıştığımız E Klavye dizilimi daha etkin. Gazetelerimiz bu haberin üstüne saçma sapan bir şekilde E klavye geliyor diye atladılar. Atlamamalılardı. Çünkü bu sadece akademik bir çalışmaydı. Gelin haberin verildiği şekliyle hızlıca üstünden geçelim:

  • Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Ekşioğlu’nun liderliğinde yaklaşık üç yıldır yürütülen bilimsel araştırmalar sonucu geliştirilen ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen klavye geliştirme projesinde patent alma aşamasına gelindi.
  • Projenin çıkış noktası klavye üzerindeki harflerin ergonomik yerleşimini araştırmak olduğunu aktaran Ekşioğlu, iyi bir klavye tasarımında en önemli ölçütün harflerin klavyedeki dağılımı olduğunu belirtti.
  • Ekşioğlu, harflerin parmak kapasite ve hareketlerine göre en uygun dağılımının yazım performansını artırdığı gibi; aynı zamanda sağlık ve konfor açısından da daha rahat kullanım sağladığını belirtti.
  • Proje kapsamında, farklı yaş gruplarından yetişkinlerle yürütülen araştırmalar sırasında, ergonomik ölçütlerin deneysel çalışmalarla belirlenmiş
  • Laboratuvar deneyleri ile her parmağın tek tek tuş basım hızının bulunarak hız kapasitelerinin tespit edilmiş. Parmakların ikili kombinasyonları ile ilgili deneyde ise iki tuşa ardı ardına basmak için geçen ortalama süreleri ölçülmüş. Türkçedeki harf ve harf çiftlerinin ardışık kullanım sıklıkları belirlenmiş.
  • Bu veriler geliştirilen optimizasyon modeline girmiş. Modelin çözümü ile elde edilen 152 klavye yerleşiminden en iyi üç aday klavye yerleşiminin, ikisi deneysel, üç ayrı doğrulama testine tabi tutulmuş. F ve Q klavyelerle performans ve sağlık ölçütü açısından karşılaştırılmış.
  • Bu testlerden birinde sensörlerle donanmış bir çift ´hareket yakalayıcı veri eldiveni´ kullanılmış ve tendon hareket mesafeleri ölçülmüş.
  • E klavye, tipik bir Türkçe metni, F ve Q klavyeden önemli derecede daha az tendon hareketi ile yazmayı sağlamış. Tendon hareket miktarı fazlalığının el-bilek kas iskelet hastalıkları için bir risk teşkil ettiği bilinmektedir. E klavye, optimizasyon sonuçları ve Dvorak klavye tasarım ilkelerine göre karşılaştırma, tendon hareket deneyi ve yazım hızı deneylerinde F ve Q klavyeden daha başarılı bulunmuş.