e-Devlet patladı… Kısa Kısa – 19-21 Ocak

  • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre; kuruma başvuru yapacak olanlar, dilekçelerini kuruma veya kurumun açtığı bürolara elden verilebileceği gibi posta, elektronik posta veya faks yoluyla da gönderilebilecek. Öte yandan kurum tarafından oluşturulan elektronik sistem aracılığıyla da başvuru yapılabilecek. Başvurularda KEP kolaylığı Yönetmeliğe göre faks veya elektronik posta yoluyla yapılan başvurulara ait dilekçe asılları, 15 gün içinde kuruma gönderilmedikçe başvuru geçerli sayılmayacak. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla yapılan başvurularda ise bu şart aranmıyor. Buna göre KEP yoluyla başvuruda bulunanlar, dilekçe asıllarını kuruma göndermek durumda kalmayacak.
  • Turist sayısındaki azalma ve büyüme rakamlarındaki yavaşlamalara rağmen dünya lüksten vazgeçmedi. 2015 yılında yüzde 6.8 büyüme ile 212 milyar dolara ulaşan global lüks tüketim pazarında, ikonik çanta modelleri ile zamanın ötesinde bir çizgi taşıyan Louis Vuitton, 22.5 milyar dolarlık satışa ulaşarak tahtını yine bırakmadı. Türkiye’den herhangi bir marka, 180 milyon dolarlık satış sınırını aşamadığı için lüksün 100 devi arasına giremezken, Türkiye’de lüks tüketim harcamaları ise yüzde 8.9’luk büyüme üe dünya ortalamasının üzerine çıktı. 6.8 milyar TL’ye ulaşan lüks harcamalarının Türkiye’deki en büyük itici gücü ise kredi kartı ve orta sınıf oldu.
  • Sermaye Piyasası Kurulu forekste izinsiz faaliyet gösteren 27 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki İşlem taşlattı. Türkiye’deki foreks işlemlerini 201T nln Şubat ayındaki tebliğ ile sınırlandıran Sermaye Piyasası Kurulu (SPK). yurtdışına yönelen yatırımcıların karşısına çıkan Internet sitelerini engellemeye devam ediyor.
  • Teknolojinin kullanımı arttıkça, siber saldırılar ve dolayısıyla siber risklerde de ciddi artış yaşanmaya başladı. Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlayan siber saldırı risklerini güvence altına almak için işletmeler ve bireyler sigorta şirketlerine başvurabiliyor