Gelelim fiber internet mevzuuna – 2

Türkiye’de fiber optik her yerde olmalı. Her evin içinde olmalı. Türk insanının internet bağlantı hızı ortalaması 10 megabitin üstüne çıkmalı. Şu anda yeni yapılan Ataşehir gibi uydu şehirlerin içinde fiber internet bulmak mümkün. Ne var ki daha yoğun nüfuslu olmasına rağmen şehirin içine giremiyor. İnternete bizi bağlayan şirketler şehrin içine girebilmesi için tüm yatırıma hazır olduklarını  ama belediyelerden yeterli izni alamadıklarını söylüyorlar.

Konuyu tüm Türkiye’ni iyiliği için masaya yatırmaya karar verdik. Konunun ilgili taraflarını, servis sağlayıcıları, belediyeleri ve BTK’yı soru yağmuruna tuttuk. Gelen cevaplar, aslında fiber için herkesin çok yoğun istekli olduğunu, ama iletişimsizliğin, kendi aralarında konuşma eksiğinin bizi fiber internetten mahrum bıraktığını gösterdi.

Birinci muhattabımız Kadıköy Belediyesi oldu. Neden Kadıköy Belediyesi? Çünkü Türkiye’nin en yoğun nüfuslu belediyelerinden biri. Türkiye’nin en oturmuş belediyelerinden biri. Alt yapısı en eski belediyelerden biri. Bir de ben orada oturuyorum bu da işin oportünist tarafı…

Kadıköy Belediyesi fiber optikten yana. Gerçekten sınırları dahilinde fiber optiğin yaygınlaşması için elinden gelen her tür desteği vermek istiyor. Buna hazır. Yüksek internetleşme ve okumuşluk oranıyla belediye yetkilileri “Teknolojik çağda fiber optik çalışması yapmak zorunlu” diyor ve bu da tüm konuyu çok iyi anlatıyor.

Ama bu, Kadıköy gibi göreli olarak dar sokaklara sahip, araç trafiği belli bir doygunluğun üstündeki belediyenin her yerini kazabilecekleri anlamına gelmemeli. Kazı için belediyeden resmi izinlerin alınması gerekiyor. İşin kötü tarafı, fiber optik kazıları için Büyükşehir belediyesi kendini tek yetkili izin kurumu olarak görüyor. Şirketler kazı yapmak istedikleri zaman benden izin alacak diyor. Ama Kadıköy Belediyesi yetkililerine bakacak olursak Büyükşehir sadece ana arterlerden sorumlu. içeri girmek istediğiniz zaman konu, ilçe belediyesinin olayı oluyor. Büşükşehir ruhsat ve kzı için onların belirlediği bedeli sadece kendine alıyor. Kadıköy Belediyesi diyor ki ara sokaklar bizim sorumluluğumuzda. Bu bedel bize ödenmeli.

Bu konuda hemen şirket tarafındaki tartışmalara bakalım: Şirketler tek bir kazı için iki ayrı bedel ödemekten şikayetçi. Aynı zamanda bu iki belediyenin aynı anda iş yapma izni vermesi de her zaman denk düşmüyor. Karşılarında işin gerçek sorumlusu bir kurum görürlerse ona bu parayı vermeye ve izni almaya razılar. Ama belediyelerin iletişim eksikliği bizim fiber internete maloluyor. Eğer bir devlet kurumu bu işin sorumlusu şudur derse oraya gitmeyi canı yürekten istiyorlar.

Konunun en saçma yönlerinden biri de özellikle Büyükşehir belediyesinin fiber döşeme izni isteyen kurumlara “Bakın Türk Telekom’un yer altında boş tünelleri var oraya kablolarınızı Türk Telekom’a ücret ödeyerek oraya koyun demesi. Mesela Büyükşehir çöp kamyonu almaya gittiğinde Romen şirket onlara “İzmir belediyesinin kamyonları boş duruyormuş onları kullanın” diyor mu? Tartışmaya bile değmez.

Kadıköy Belediyesi kazı bedeli için ekstra ücret talep etmiyor. Büyükşehir’in koyduğu fiyat tarifesine razılar. Yani herkes aynı noktada. Ama iletişim kopukluğu işin ilerlemesini imkansız hale getiriyor. Mesela Büyşükşehir şu anda fiber için kazı yapılmasına izin vermiyor. Ama şu anda Kadıköy’ü kendisi savaş alanına çevirmiş durumda. Kışın da doğal olarak çok fazla okulun bulunduğu ilçede Kadıköy Belediyesi izin veremiyor, bir Kadıköylü olarak söylemeliyim, vermemeli de…

Diğer taraftan fiber internet iletişimi bizim vatandaşlık hakkımız. ABD’de hükümet fiberi döşeyenlere kredi ve vergi indirimi yapıyor. Bizde görünen o ki bundan kar edilmeye çalışılıyor. Her şey o kadar yanlış ki…

Konunun yönetim anlamındaki sahibi BTK 2009 yılında çıkarılan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği ile bu işi öncelikli yapılması gereken konuların başına koymuş. Yine 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 22-30’uncu maddelerinde geçiş hakkına ilişkin hükümlere yer verilmiş. Bu doğrultuda anılan Kanun hükümlerine istinaden 03/02/2010 tarihli ve 27482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmelik” ile, elektronik haberleşme hizmeti veren ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten işletmeciler ile kamuya ait ya da kamunun ortak kullanımında olan taşınmazlar da dahil olmak üzere altından, üstünden, üzerinden elektronik haberleşme altyapısının geçirileceği taşınmazın sahipleri ve/veya taşınmaz üzerinde hak sahiplerinin, geçiş hakkından kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ile bu hak ve yükümlülüklere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş.

BTK konuyu sahiplenmiş ve 26 Temmuz tarihinde Büyükşehir Belediyeleri ile toplantı yapmış. Halihazırda, bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar devam ediyor. Umarız belediyeler beldelerinin değerini artıracak bu temel insan hakkını, ego gösterisi ve kar edilecek alan boyutundan çıkarıp insanlara hizmet bakış açısıyla değerlendirir. BTK’yı aldığı bu inisiyatif için tebrik ediyoruz.

Ama yine lafı ıvırıp kıvırmadan söyleyelim, ben ve benim gibi birçok insan, fiber interneti hemen istiyoruz.