E-ticaret, büyüme hızı ve dinamik yapısıyla özellikle genç yatırımcıların son yıllardaki göz bebeği… Gün geçtikçe daha fazla kişiye ulaşan online alışveriş deneyiminde yer edinmek isteyen firmalar, farklı ürünleri tüketiciyle buluşturmaya devam ediyor. Bu denli hızlı değişen ve gelişen sektör, artık hukuki düzenlemelerle de kayıt altına alınıyor. Artık e-ticaret şirketlerinin pazara giriş yaparken yasal zorunlulukları bilerek ona göre hareket etmeleri gerekiyor.

Üye ağıyla Türkiye e-ticaret sektörünün yüzde 90’ını temsil eden Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD)’in Hukuk Danışmanı Av. Bora Gemicioğlu, e-ticaretin gelişimine ilişkin “Özellikle internetin hızla gelişmesinin insanlara sağladığı günlük iş hayatlarına verecekleri kısa molalarda ürün görsellerini görerek avantajlı ve tasarruflu alışveriş yapma olanağı, gerek sunulan hizmet ve ürünlerde gerekse büyümede sınır tanımayan bu pazarın aynı hızla büyümeye devam edeceği yolunda büyük bir beklenti yaratmaktadır.” şeklinde konuşuyor

ETİD Başkanı Hakan Orhun ise sektörün gelişiminde yasal düzenlemelerin önemine değiniyor.. Orhun, girişimcilerin önce hukuki yükümlülüklerini öğrenmesi gerektiğini belirtiyor ve “Ülkemizde e-ticaret her yıl ortalama yüzde 50 büyüme göstermekte. Bu kadar hızlı gelişen e-ticaretin önemli konularının başında kuşkusuz vergi düzenlemeleri geliyor. Kanuni düzenlemeler müşteri odaklı yapıldığında, müşteri memnuniyetinde en üst noktaya ulaşabiliyorsunuz. Sektör şu anda zaten kayıt altında, ancak yapılacak yeni düzenlemelerle genel tablo daha da iyileşecek ve ülke ekonomisine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. ETID olarak biz de e-ticarete başlamadan önce vergi yükümlülüklerinin ve kanuni sorumlulukların en iyi şekilde öğrenilmesini tavsiye ediyoruz” diyor.

Av. Bora Gemicioğlu, e-ticaret gelişmekte olduğu için henüz düzenlemelerin yeterince açık olmadığını ancak şirketlerin özellikle gri alanlara dikkat etmesi gerektiğini de sözlerine ekleyerek, şunları söylüyor: “Gri alanların doğru okunup yorumlanması, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin işleyişi açısından çok önemlidir. Mevzuattaki bu alanların yorumu çok önemlidir, çünkü aykırılık halinde işlem başına ceza uygulanmaktadır. İnternet üzerinde yapılan faaliyetin tespit kolaylığı da dikkate alındığında mevzuata aykırı işlemlerde cezanın kaçınılmazlığı tartışmasızdır.

–       İşlem başına para cezası (örneğin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 9/A maddesine aykırı her bir işlem için 291 TL para cezası verilmektedir), ifadede küçük gibi algılansa da işlem yoğunluğu düşünüldüğünde uygulanan ceza miktarı yıpratıcı rakamlara ulaşmaktadır. Örneğin, başlangıçta ayda 100 satış gerçekleştirildiği ortamda 3 işlemde problem yaşanıyorsa, iki senenin sonunda satış sayısı 100.000’e ulaştığında problemli işlem sayısı da 3000’e çıkmış olacaktır.

–       Şirketlerin, kuruluş aşamalarından başlayarak, tacirlerle tüketiciler arasındaki işlemler (BtoC), tüketiciler arası işlemler (CtoC), ve tacirler arası işlemler (BtoB) bazlarında hukuka uygun bir altyapı oluşturmaları; sözü edilen gri alanların yorumunu doğru şekilde yapıp, doğru uygulamalar yapmaları, mevzuat değişikliklerini sürekli takiple güncel kalmaları büyük önem taşımaktadır.

–       Bu kendine has ve hızla değişen mevzuata sonradan adaptasyon çalışması ile süreçlerin uzun vadede yerleştirilmesi şirketlere enerji; vakit ve nakit kaybı olarak döneceği gibi, ciddi para cezaları başta olmak üzere çeşitli yaptırımlara maruz kalmaları sonucunu doğurabilecektir.”

Sektörün hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyduğunun altını çizen Gemicioğlu, “İnternet yoluyla yapılan satım ve hizmet sözleşmelerinin büyük oranda artması, bu sözleşmelerin karşı tarafı olan tüketicilerin yeterli oranda korunup korunmadığına dair endişeyi de beraberinde getirmiştir. Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda bu hukuki düzenlemeler de gelişmekte, dolayısıyla e-ticaret şirketlerine yüklenen yükümlülükler ile uygulanması öngörülen cezai yaptırımlar da sürekli olarak değişmekte ve gelişmektedir. Bu kapsamda e-ticaret şirketlerinin mal ve hizmet satış süreçleri ve sonrasına ilişkin düzenlemeler ve yükümlülükler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Satış Yönetmeliği, Fikir ve Saat Eserleri Kanunu, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, İnternet Kanunu ve e-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Tasarı’da yer almaktadır” şeklinde konuşuyor.