Şubat başında Adnan hoca videoları gündeme geldi. Bunlara çok fazla tepki geliyor RTÜK bunlara gelen şikayetlere bir şey yapamıyor dendi. Nasıl yapsak gibi söylemlerin ardından bu konuda düzenleme yapılmalı söylemleri siyasilerin ağzını sardı.

Sonra bir anda internet üstündeki videoların RTÜK’e bağlanmasının kanunlaşması gündeme geldi. Daha biz ne yapıyorsunuz diyemeden 21 Mart gecesi Maliye Bakanlığı kanunları torbasından da çıktı. Maliye Bakanlığı torbasından çıktığına göre burada sadece vergi vs. söz konusu olacak diye düşündük ama değil. Bunu nereden anladık?

Kanun görüşmeleri sırasında AKP milletvekili İbrahim Aydemir’in söyledikleri bize nelin niye yapıldığını çok iyi gösteriyor:

Toplumsal yapımızı berhava edecek programlar internet kanalıyla topluma enjekte ediliyor. bununla bütün bir toplum rahat bir nefes alacak.  Kumandalar, tuşlar bilinçsiz ellerde olsa dahi artık bir ahlak imha timine dönüşmeyecek.  Hep söyledik, söylüyoruz, söyleyeceğiz ki bizi biz yapan değerlerin altına dinamit koymaya kimsenin hakkı olmamalıdır. Geleneklerimizi hiçe sayan, millî terbiye ve edep yaklaşımlarını göz ardı eden programlar için ciddi yaptırımlar uygulanmalıdır, uygulanacaktır.

Diyelim ki RTÜK içerik ve yetki bakımından tespitte bulunacak. Engelleme üstüne karar verilirse kapatmayı sulh ceza hakiminden isteyecek. RTÜK talebini en geç 24 saat içinde duruşma yapmadan Sulh Ceza Hâkimi karara bağlayacak. Eğer erişim engelleme veya içeriğin çıkarılması hakkında karar verilirse bu karar “gereği yapılmak üzere” Erişim Sağlayıcılar Birliğine gönderilecek.

Bu işin bir yönü. Ama diğer taraftan baktığınızda RTÜK’ün kötü bulabileceği şeylerle kapatmaktan daha kötü olan şey lisans: Bunu almak için kendinizi paralamak ve iyi şeyler söyleyeceğinize devleti ikna etmek zorundasınız. Bu bence internet konusunda şimdiye kadar yapılmış en kötü şey.

İnternet üstünde artık içeriğin çok büyük bir bölümünün video olduğunu düşünecek olursak RTÜK internetin tamamına yakınını izleyecek ve değerlendirecek anlamına geliyor bu yapılanlar.

 

Bundan sonra benim teknoloji haberlerini videolaştıran arkadaşlarımdan ayrıca reklam parası istenecek, belki de marka adı kullanılması yasaklanacak. Kesinlikle böyle bir şey olmaz diyenlerle konuşalım, sabaha kadar tartışalım.

Buna sesimizi çıkarmamız lazım. Çok net.