TÜTED teknokentleri masaya yatırdı

Telekomünikasyon sektöründe kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan Tüm Telekomünikasyon İşadamları Derneği (TÜTED), Dünya Telekomünikasyon Gününe özel hazırladığı sektör raporlarıyla ülkemizdeki birçok soruna dikkat çekti ve çözüm önerilerini sundu. Yazılım Sektörü Yetkinlik Komitesi Raporunda ele alınan konulardan biri de Teknokentler. Teknokentlerle ilgili en büyük sorunların başındaysa lokasyon ve ofis alanı sıkıntısı geliyor. Raporda vurgulanan başlıca sorunlar ve acil çözüm gerektiren konular şöyle sıralandı:
 • Uzak lokasyonlu yerler için ofis alanı problemi daha azdır.
 • Ancak start-up niteliğindeki şirketlerin şehirden çok uzak lokasyonlarda çalışmaya başlayarak büyüyebilmeleri neredeyse imkansızdır.
 • Şehrin içindeki Teknokent yerleşimlerinde ise talebi karşılayacak yeterli ofis alanı yoktur.
 • Şehir içinde bir Teknokentte yer bulunması durumunda da, fiziksel büyüme ihtiyacında zorluklar yaşanmaktadır.
Raporda Teknokentlerin kuruluş amacına hizmet etmediği de vurgulandı. Teknokent alanlarının üniversitelere yeni bir gelir kaynağı yaratan alanlar gibi ele alındığı ve bu düşünceyle işletildiği üzerinde duruldu. Raporda belirtilen diğer başlıca sıkıntılar ise şöyle sıralandı:
 • Değerlendirme kriterleri ve değerlendirme sonucu yerleşim seçeneklerine yönelik uygulamalarda eşitsizlikler vardır.
 • Teknokentlerin ihtiyacı olan gerçek yerinde denetimler yapılmamaktadır.
 • Teknokent firmalarına yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi/artırılması gerekmektedir.
 • Üniversite ilişkileri neredeyse yok denecek kadar azdır.
Çözüm önerileri
Raporda sektörün yaşadığı başlıca sorunlar üzerine çözüm önerileri de geliştirildi. Yazılım Sektörü Yetkinlik Komitesi Raporunda yazılım sektöründe yaşanan söz konusu sorunlara çözüm önerileri olarak sunulan temel uygulamalar şunlar oldu:
 • Ar-Ge yapan firmaların çalışan sayısı ne olursa olsun, değerlendirme kriterleri sonrasında Ar-Ge yapan firma kategorisine kabul edilmesi durumunda, kendisine Teknokent’te ofis alanı önerilene kadar ve/veya geçici süre ile kendi lokasyonunda -Teknokent’te sunulan tüm avantajlardan yaralanarak- Ar-Ge yapabilmelidir.
 • Uzak lokasyonlu yerler için küçük firmalara farklı avantaj paketleri sunulabilir.
 • Teknokent’lerde olmanın devlet teşvik/vergi avantajı dışında da bazı avantajları ve imkanları birlikte getirmesi gerekmektedir. Örneğin, muhasebe, insan kaynakları konularında Teknokent hizmet sunabilir. İlk 12 ay bu tür hizmetler bedava olarak sunulabilir, belli bir cironun üzerindeki firmalar bu hizmetler için bedel öderler, diğer firmalar bu hizmetlerden indirimli yararlanırlar. Bir Patent Ofisi Temsilcisi olabilir ve Teknokent firmalarına bu yönde destek verilebilir.
 • Üniversite imkanlarından daha fazla yaralanılması sağlanabilir.
Rapor, söz konusu sıkıntılarla ilgili olarak tedbir alması gereken ilgili kurumlar olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜBİTAK ve Rektörlükler gibi kurumların dikkatine sunuldu.
TÜTED Sektör Değerlendirme Raporları
Sektörün yapısal sorunlarını ve beklentilerini ele alan raporlar, GSM Sektörü, Yazılım Sektörü, Profesyonel Telsiz Haberleşme Sektörü, Kurumsal Santral ve Teknik Servis Sektörü ile İthalatçılar veDistribütörler konu başlıklarından oluştu. İlgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve pazarın ana ve yan sanayilerinde faaliyet gösteren şirketlerin sorunlarına çeşitli çözüm önerilerinin getirildiği raporun, sektörün gelişimine pozitif katkıda bulunması bekleniyor.
Raporda GSM sektörü özelinde aboneye yüksek mali yükümlülük, 3G yıllık telsiz kullanma ücretleri, ön ödemeli hatlarda internet hizmetleri üzerinden alınan ÖİV, baz istasyonlarının kurulumunda yaşanan güçlükler, evrensel hizmet fonunun kullanımı gibi sorunlara değinildi.
Yazılım sektörünün başlıca sorunları arasındaysa üniversite sanayi işbirliği yetersizliği, teknokent uygulamalarındaki sorunlar, 5809 sayılı Kanun ile Ar-Ge ve eğitim faaliyetleri için oluşturulan kaynağın henüz kullanıma açılmaması, 5746 sayılı Kanun hakkında Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasındaki yorum farklılıkları, 5746 sayılı Kanun ve 4691 sayılı Kanun ile sağlanan teşviklerin uyumlu olmaması, yazılım dışındaki ürünlere tanınan mali mükellefiyet istisnasının yazılım/uygulamalara tanınmaması ve TÜBİTAK Ar-Ge teşviklerinin uygulamasındaki sıkıntılar gösterildi.
Tabii afetler ve global terörden kaynaklanan kriz anlarında alternatif olarak tercih edilen haberleşme sistemlerini oluşturan Ortak KullanımlıTelsiz Haberleşme (OKTH) sektörünün temel sorunları arasındamevzuat ve prosedürler, ağır ve haksız rekabet şartları ve kullanıcıların düşük bilinç seviyesi gösterildi. Kamu güvenliği sistemlerinde çok önemli bir yeri olan Profesyonel Telsiz Haberleşme sektörünün ayrı bir alt sektörolarak kabul edilip buna yönelik uygulamalara acilen geçilmesi gereğinin altı çizildi.
Kurumsal Telefon Sistemleri-Teknik Servisler alanında yayımlanan rapordaysa teknik servisler sektöründeki önemli ihtiyaç ve sorunlar tanımlanarak çözüm önerileri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilecek olan TÜTED Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi Projesi tanıtıldı.
İthalatçı ve Distribütörler sektörünün sorunlarına da değinilen raporda Dış Ticaret Standardizasyon Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.